W 2022 r. Buraków świętował 600 rocznicę swych „urodzin” czyli pierwszej wzmianki która została zapisana i dotrwała do naszych czasów w aktach Archiwum Głównego w Warszawie..

 

 

W ostatni weekend maja b.r. (27-29 05.). Mieszkańcy Burakowa dwa dni świętowali ten jubileusz. Historię Burakowa przybliżyła wzmianka w majowym Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Łomianki, wystawa „na płocie”, gra miejska oraz wydana z tej okazji broszura pt. „BURAKÓW 1422-2022″. Link w tytule i w obrazku poniżej.